Handlevogn

Personvern

Personvern

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
Grunnleggende informasjon: Navn, fødselsdato
Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, epostadresse
Kundehistorikk og kundeengasjement: Bestillings- og leveringsopplysninger,
handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon, aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester


Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@junkermarine.no.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor
for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst
be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn
til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du
ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en
interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du
ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og
maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da
gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også
klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.