Handlevogn

Rådgivning på båtmotor

Å eie en eldre båt kan by på mange gleder, men også noen utfordringer. Å investere i en ny motor er ofte bare èn stor investering av flere, og utgjør ofte langt mer enn båtens verdi. Ofte er kostnadsbildet uklart og mange båteiere har begrenset teknisk kompetanse. De klarer derfor ikke alltid å fatte en «riktig» beslutning eller gjøre de riktige prioriteringene og ender ofte opp med unødvendige utgifter og et dårlig sluttprodukt. Vi er opptatt av å se hele båten som helhet og gi en enkel totalvurdering av hele båten før vi kommer med en anbefaling. Dette bidrar til å gi deg som båteier et rasjonelt og forutsigbart bilde av hva slags båt du har, og hva du bør ta høyde for i årene som kommer.

Vi kan også bistå med tilstandskontroll av båt, besiktigelse, kjøp/salg av båt.