Handlevogn

El og hybridfremdrift for båt

El-motorer i båt er miljøvennlig og gir deg noen klare fordeler mtp støy og vedlikehold. For oss er det naturlig å også kunne tilby slike løsninger. Vi kan levere og installere el-motorer fra Waterworld og COMBI e-propulsion systems. Begge selskapene er fra Nederland og har over 40 års erfaring med elektrisk fremdrift i båt. I Norge er dette forholdsvis nytt, men allerede i dag finnes det nullutslipp-soner i både Nederland og Italia, hvor båtene må være elektriske. Det er nettopp derfor FNM kom med sitt Blue Hybrid-system allerede i 2011. Det er ingen hemmelighet at alle disse systemene er dyrere enn en tradisjonell diesel-installasjon. Du bør ta høyde for at motorprisen blir omtrent den samme,  mens en stor batteribank tilkommer og installasjonsarbeidet vil bli mer tidkrevende. I praksis koster batteribanken fort halvparten av prisen for motoren. Disse systemene er også nye for oss og alle installasjonsforslag vil derfor bli satt opp i samarbeid med produsent, slik at vi finner den optimale løsningen til din båt. Når «elektrifiseringen» først er utført kan du se frem til mange stille båtturer, slippe lukten av gammel diesel og eksos ombord, og slippe å bekymre deg for kostbar service og frostsikring hver høst. En elektrisk motor krever nemlig mye mindre vedlikehold og trenger ikke konserveres. Dette vil gi en høyere investeringskostnad, men betydelig lavere årlige drifts og serviceutgifter.